ANUNȚ

Referitor la înscrierea elevilor în clasa a V-a, pentru anul școlar 2022-2023, precizăm următoarele:

 1. Pentru anul școlar 2022-2023, la clasa a V-a oferta educațională prevede:
 • 1 clasă cu studiul intensiv al limbii germane
 • 1 clasă cu studiul intensiv al limbii franceze
 • 2 clase cu studiul intensiv al limbii engleze
 1. Conform reglementărilor legale în vigoare, elevii care au frecventat clasa a IV-a la CN „Mihai Eminescu”, la solicitarea scrisă a părinților, sunt admiși în clasa a V-a, anul școlar 2022-2023.
 2. Pe locurile rămase libere (aproximativ 40) înscrierea elevilor în clasa a V-a se realizează prin testarea cunoștințelor la limba română și la matematică din 28 mai 2022 în cadrul concursului EMINENT.
 3. Înscrierile la testare se fac în perioada 9-25 mai 2022 la secretariatul liceului.

Documentele necesare sunt:

 • Copie după certificatul de naştere al elevului
 • Adeverinţă de elev
 • Formularul de înscriere completat (formularul va fi disponibil la Secretariat sau pe site-ul școlii)
 1. Probele, cu durata de 60 de minute (45 de minute pentru redactare și 15 minute pentru lectură, transcriere etc), se susțin sâmbătă,

             28 mai 2022, ora 9.00 – Limba Română

                                        ora 10.30 – Matematică

 1. Programa pentru disciplinele de concurs este afişată la avizierul şcolii.
 2. Rezultatele evaluării se afișează în aceeași zi după ora 22.00.
 3. Eventualele contestații se depun la secretariatul școlii luni, 30 mai 2022, între orele 9.00-13.00, iar rezultatele finale se afișează marți, 31 mai 2022 după ora 16.00.
 4. Cererile de înscriere în clasa a V-a se depun până la data de 6 iunie 2022.

Sunt înscriși, în limita locurilor disponibile  și în ordinea descrescătoare a mediilor,  elevii care au depus cerere și care au obținut cel puțin 100 de puncte.

 1. Testarea cunoștințelor la limba străină în vederea înscrierii în clasa a V-a, anul școlar 2022-2023

Verificarea aptitudinilor lingvistice :

 • la limba germană: vineri, 10 iunie 2022, ora 13.30.
 • la limba franceză: vineri, 10 iunie 2022, ora 15.00.

Proba scrisă la limba engleză: sâmbătă, 11 iunie 2022, ora 9.00.

Proba orală la limba engleză: sâmbătă, 11 iunie 2022, ora 10.30.

Afișarea rezultatelor miercuri, 15 iunie 2022, ora 15.30.

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă se face joi, 16 iunie 2022, între orele 14.00-15.00, la secretariatul liceului.

Afișarea rezultatelor finale: vineri, 17 iunie 2020, ora 14.00.

Probele se organizează și desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului    cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în vigoare.

PROGRAMA PENTRU CONCURSUL EMINENT – 2022

LIMBA ROMÂNĂ
♦ Textul literar;
♦ Exerciţii de vocabular;
♦ Noţiuni de morfologie şi sintaxă;
♦ Ortografie şi punctuaţie;
♦ Moduri de expunere (naraţiunea, dialogul, descrierea);
♦ Tipuri de compunere.

MATEMATICĂ
♦ Numere naturale. Şiruri de numere. Probleme de numeraţie;
♦ Operaţii cu numere naturale. Ordinea efectuării operaţiilor. Proprietăţi ale operaţiilor. Aflarea unui termen necunoscut;
♦ Fracţii;
♦ Probleme. Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă. Probleme de logică. Probleme combinate.

Cerere inscriere concurs

Variante-limba-romana

Variante-matematica

Subiect limba romana 28.05.2022

Barem limba română 28.05.2022

Subiect matematica 28.05.2022

Barem matematică 28.05.2022