ANUNȚ

Referitor la valoarea elevilor în clasa a Va, pentru anul școlar 2024-2025, precizăm următoarele:

 1. Pentru anul școlar 2024-2025 , la clasa a Va oferta educațională prevede:
 • 1 clasă cu studiul intensiv al limbii germane
 • 1 clasă cu studiul intensiv al limbii fraceze
 • 2 clase cu studiul intensiv al limbii engleze
 1. Conform reglementărilor legale în vigoare, elevii care au frecventat clasa a IV-a la CN „Mihai Eminescu”, la solicitarea scrisă a părinților, sunt admiși în clasa a Va, anul școlar 2024-2025.
 2. Pe locurile rămase libere ( aproximativ 45) găzduiește elevilor în clasa a Va se realizează prin testarea cunoștințelor la limba română și la matematică din 18 mai 2024 în cadrul concursului EMINENT .
 3. Înscrierile la testare se fac în perioada 2-15 mai 2024 la secretariatul liceului sau on-line la adresa contact@cnmeiasi.ro (documentele se trimit scanate).

Documente necesare sunt:

 • Copie după certificatul de naştere al elevului
 • Adeverinţă de elev
 • Formularul de înscriere completat (formularul va fi disponibil la Secretariat sau pe site-ul școlii: Cerere_inscriere_concurs_cls_4_2024 )
 1. Probele, cu durata de 60 de minute (45 de minute pentru redactare și 15 minute pentru lectură, transcriere etc), se susțin sâmbătă,

     18 mai 2024 , ora 9.00 – Limba Română

                                ora 10.30 – Matematică

 1. Programa pentru disciplina de concurs este afișată la avizierul școlii și pe site.
 2. Rezultatele evaluării se afișează în aceeași zi după ora 22.00.
 3. Eventualele contestații se depun la secretariatul școlii luni, 20 mai 2024 , între orele 9.00-13.00, iar apoi final se afișează marți, 21 mai 2024 după ora 16.00.
 4. Cererile de studiu în clasa a Va se depun până la data de 31 mai 2024 .

Sunt înscriși, în limita locurilor disponibile și în ordinea descrescătoare a mediilor, elevii care au depus cerere și care au obținut cel puțin 100 de puncte.

 1. Testarea cunoștințelor la o limbă străină va fi organizată la o dată care va fi comunicată ulterior.

ANEXA 1 – CALENDAR

ANEXA 2 – CERERE INSCRIERE

ANEXA 3 – CERERE ECHIVALARE

Probele se organizează și desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în vigoare.

 

PROGRAMA PENTRU CONCURSUL EMINENT – 2024

LIMBA ROMÂNĂ
♦ Textul literar;
♦ Exerciţii de vocabular;
♦ Noțiuni de morfologie și sintaxă;
♦ Ortografie și punctuație;
♦ Moduri de expunere (naraţiunea, dialogul, descrierea);
♦ Tipuri de compunere.

MATEMATICĂ
♦ Numere naturale. Şiruri de numere. Probleme de numeraţie;
♦ Operaţii cu numere naturale. Ordinea efectuării operaţiilor. Proprietăţi ale operaţiilor.
Aflărea unui termen necunoscut;
♦ Fracţii ;
♦ Probleme. Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă. Probleme de logica.
Probleme combinate.

LRO_varianta_1

LRO_varianta_2

LRO_varianta_3

MATE_varianta_1

MATE_varianta_2

MATE_varianta_3