Referitor la alocațiile tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani aflați în clase terminale de liceu:
– Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani în lunile martie, aprilie și mai primesc automat alocația fără a fi depus cerere, în contul personal sau prin mandat poștal;
– În cazul în care, unii elevi nu au depus cererea în luna împlinirii vârstei de 18 ani (până în luna martie), secretariatele unităților primesc documentele completate și le trimit in format electronic (scanat) la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, pe adresa de email ajpis.iasi@mmanpis.ro;
– Dosarul scanat trebuie să conțină următoarele documente: cerere tip completată și datată de către elev, copie după C.I., adeverință de elev și, dacă este cazul, cont bancar personal.
– În luna iunie se sistează automat alocația pentru toți elevii care au împlinit 18 ani, plata urmând a fi reluată în luna septembrie în baza documentelor înaintate către I.S.J.;

IMPORTANT!!!
DOCUMENTELE TRANSMISE ELECTRONIC CĂTRE AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ IAȘI SUNT VALABILE DOAR PENTRU CEI DE CLASA aXII-a

Cerere alocaţie:
Cerere-tip alocatie de stat pentru tineri de peste 18 ani