Etapa județeană a Olimpiadei de Limba rusă modernă se desfășoară sâmbătă, 16 martie 2024, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, începând cu ora 9.00. Accesul elevilor în săli va avea loc în intervalul orar 8.00-8.30, în baza unui act de identitate valabil / a carnetului de elev vizat pentru anul școlar în curs.

Accesul elevilor se face pe poarta de pe strada Nicolae Bălcescu.

Proba scrisă are o durată de 2 ore. Lucrările vor fi elaborate cu un instrument de scris cu pastă / cerneală de culoare albastră.

Rezultatele inițiale vor fi afișate sâmbătă, 16 martie 2024, după finalizarea evaluării, în format anonimizat, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Eventualele contestații la proba scrisă vor putea fi depuse luni, 18 martie 2024, la secretariatul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași, în intervalul orar 9.00-15.00. Rezultatele finale vor fi afișate marți, 19 martie 2024, după ora 16.00.

La etapa națională a olimpiadei de limbă rusă modernă se pot califica participanții la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București care au obținut minimum 80 de puncte, în limita locurilor alocate județului/ sectoarelor municipiului București respectiv pentru fiecare nivel.

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

Repartitie candidati