În perioada 2-3 septembrie 2024 se organizează testările la principalele discipline de studiu ale profilului/clasei și examenele de diferență pentru elevii care au solicitat transferul la CNME în anul școlar 2024-2025.

Solicitantul depune la secretariatul unității, până la data de 15 iulie 2024,  cererea de transfer, copie după carnetul de note vizat pe anul școlar în curs/adeverință de elev/foaie matricolă, din care să reiasă media generală pe anul școlar 2023-2024, profilul,  specializarea și disciplinele studiate.

Pentru ca cererea să fie aprobată și elevul să susțină testările, este necesar ca:

–    media la purtare în ultimul an școlar să fie 10;

–    media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la specializarea la care se solicită transferul.

Testarea constă într-o probă scrisă cu durata de 60 de minute.

Examenul de diferență constă în două probe – scris și oral.

Locurile disponibile, la această dată, pentru fiecare clasă sunt:

Clasa a III-a:             1 loc

Clasa a VI-a:  2 locuri – intensiv engleză

Clasa a VIIa: 1 loc – intensiv germană

 

Clasa a X-a A:           1 loc – specializarea matematică-informatică, bilingv franceză

                                    1 loc – specializarea matematică-informatică, bilingv engleză

Clasa a X-a B:           1 locspecializarea matematică-informatică, intensiv germană

Clasa a X-a C:            2 locurispecializarea științe ale naturii

Clasa a X-a D:           1 locfilologie, bilingv franceză

Clasa a X-a E:           1 locfilologie, bilingv engleză

Clasa a X-a F:           2 locurifilologie

Clasa a XI-a A:         1 loc – specializarea matematică-informatică, bilingv franceză

Clasa a XI-a B:          1 locspecializarea matematică-informatică, intensiv germană

Clasa a XI-a F:          1 locfilologie

 

Testările pentru clasele de liceu se susțin astfel :

La clasele de matematică-informatică bilingv engleză/franceză sau intensiv germană:

  • Limba și literatura română, matematică și limba modernă (engleză, franceză/germană)

La clasele de științe ale naturii:

  • Limba și literatura română, matematică și biologie/fizică/chimie (probă la alegere);

La clasele de filologie:

  • Limba și literatura română, istorie  și limba modernă 1.

Transferul este aprobat dacă la toate testările în vederea verificării cunoștințelor se obține nota minimă 7,00 și la diferențe, nota minimă 5,00 (în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea). În cazul în care există mai mulți elevi care obțin note peste 7,00 la toate  probele și numărul acestora depășește numărul de locuri disponibile, transferul va fi aprobat în ordinea descrescătoare a notelor, în limita numărului de locuri disponibile.

Examenele de diferențe se organizează după afișarea rezultatelor la testări, pentru elevii care au obținut minimum 7,00 la toate testările.

Examenele de diferență se susțin astfel:

Clasa a X-a – la toate disciplinele din trunchiul comun al clasei a IX-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine;

Clasa a XI-a – la toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a și a X-a (din profilul clasei la care se face transferul) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.