Interviul de intercunoaștere pentru elevii ai căror părinți / reprezentanți legali au solicitat transferul în clasele I și a II-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, pentru anul școlar 2023-2024, se va desfășura luni, 4 septembrie 2023, în corpul A, parter, clasa a II-a, în prezența părintelui / reprezentantului legal, conform următoarei programări:

Interviul are ca scop respectarea prevederilor legislației în vigoare și ale Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022.