C.E.A.C     Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

 

– prof. dr. Gabriela Săndulescu – coordonator pentru conducerea operativa a
comisiei
– prof. Foia Cecilia, responsabil CEAC
– prof. Grozavu Florentina – membru – cadru didactic
– prof. Iosub Monica –membru – cadru didactic
– prof. Pasciuc Mihaela – membru – cadru didactic
– prof. Apetrii Ana – membru – cadru didactic
– Manolache Geanina – secretar unitate de învăţământ – reprezentant al sindicatului;
– Iosif Cezara Ioana – membru – reprezentantul Consiliului Elevilor ;
– Crăciun Carmen – membru- reprezentant al Consiliului Parintilor
– Ciobotaru Florentin Traian – membru – reprezentantul Consiliului Local