C.E.A.C     Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

 

– prof. dr. Gabriela Săndulescu – coordonator pentru conducerea operativa a
comisiei
– prof. Foia Cecilia,responsabil CEAC
– prof. Grozavu Florentina – membru – cadru didactic
– prof. Iosub Monica –membru – cadru didactic
– prof. Pasciuc Mihaela – membru cadru didactic
– prof. Apetrii Ana – membru cadru didactic
– Manolache Geanina – secretar unitate de învăţământ – reprezentant al sindicatului;
– Munteanu Iulian Călin clasa a XII-a C– membru – reprezentantul Consiliului Elevilor ;
– Crăciun Carmen – membru- reprezentant al Consiliului Parintilor
– – membru – reprezentantul Consiliului Local