COLEGIUL NAŢIONAL”MIHAI EMINESCU” IAŞI organizează concurs pentru următoarele posturi vacante:

 • 1 post vacant supraveghetor noapte(cămin);
 • 1 post vacant paznic;
 • 1 post vacant îngrijitor.

Condiţii de angajare:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Să fie cetăţean român;
 3. Să nu fi suferit vreo condamnare;
 4. Să prezinte curriculum vitae care va cuprinde : numele, prenumele, vărsta, domiciliul, studiile absolvite, locurile de muncă şi funcţiile ocupate în perioadele înscrise în dovada/dovezile care atestă vechimea în muncă(carte muncă, adev.etc);
 5. Să prezinte Diploma de absolvire/ certificatul de calificare;
 6. Să prezinte atestat profesional conform Legii 333/2003 – doar pentru candidaţii înscrişi la concursul pentru postul de paznic;
 7. Să prezinte adeverinţa că este apt medical şi stare psihologică;
 8. Să prezinte certificatul de naştere în original şi copie şi după caz certificatul de căsătorie original şi copie;
 9. Să prezinte Cartea de identitate în copie;
 10. Să prezinte copie după Carnetul de muncă, adeverinţe funcţionare, şomaj, după caz;
 11. Să aibă(de preferinţă) domiciliul în Iaşi;

Bibliografie pentru postul de supraveghetor noapte:

 • OMENCS 4742/2016 privind Statutul elevului
 • OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al unității școlare (http://www.cnmeiasi.ro/regulamente);
 • Regulamentul căminului al Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi (http://www.cnmeiasi.ro);

Bibliografie pentru postul de paznic:

 • Legea nr. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea nr.307/2006(actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr.319 /2006(actualizată) privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • OMENCS 4742/2016 privind Statutul elevului
 • OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al unității școlare (http://www.cnmeiasi.ro/regulamente)

Bibliografie pentru postul de îngrijitor:

 • OMENCS 4742/2016 privind Statutul elevului
 • OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al unității școlare (http://www.cnmeiasi.ro/regulamente)
 • Legea nr.307/2006(actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr.319 /2006(actualizată) privind securitatea şi sănătatea în muncă;

Actele pentru înscriere la concurs se vor depune în perioada 06 octombrie  2021- 15 octombrie 2021 la secretariatul Colegiului National „Mihai Eminescu” Iaşi  între orele 10,00­ – 14,00.

Concursul va consta:

Proba practică:

 • data şi ora desfăşurării: 25 octombrie 2021, ora 9,00;
 • locul desfăşurării: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, strada Mihail Kogălniceanu nr. 10;

Interviu;

data si ora desfasurării 27 octombrie 2021, ora 1200

 • locul desfăşurării: Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, strada Mihail Kogălniceanu nr. 10;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, strada Mihail Kogălniceanu nr. 10 –  secretariat, nr. de telefon : 0232/215746.