COLEGIUL NAŢIONAL”MIHAI EMINESCU” IAŞI

organizează concurs pentru următoarele posturi vacante:

 • 1 post vacant îngrijitor.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar cu următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Dovada că are domiciliul în România;
 3. Cazier judiciar;
 4. Curriculum vitae care va cuprinde : numele, prenumele, vârsta, domiciliul, studiile absolvite, locurile de muncă şi funcţiile ocupate în perioadele înscrise în dovada/dovezile care atestă vechimea în muncă (carte muncă, adev.etc);
 5. Diploma de absolvire/ certificatul de calificare;
 6. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate şi stare psihologică, eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Certificatul de naştere în original şi copie, şi, după caz, certificatul de căsătorie în original şi copie
 8. Cartea de identitate în original și în copie;
 9. Carnetul de muncă, adeverinţe de funcţionare, şomaj, după caz;

Bibliografie pentru postul de îngrijitor:

 • OMENCS 4742/2016 privind Statutul elevului
 • OMEC nr. 4183/4.07.2022 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași (http://www.cnmeiasi.ro/regulamente)
 • Legea nr.307/2006 (actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr.319 /2006 (actualizată) privind securitatea şi sănătatea în muncă;

Actele pentru înscriere la concurs se vor depune în perioada 26 octombrie  – 8 noiembrie 2022 la secretariatul Colegiului Național  „Mihai Eminescu” Iaşi  între orele 10,00­ – 14,00.

Concursul  constă în:

 • Selecția dosarelor de înscriere

Rezultatele selecției dosarelor se afișează în data de 14 noiembrie 2022,  ora 12.00, la avizierul școlii și pe site, iar eventualele contestații se depun în aceeși zi la secretariatul unității, până la ora 15.00.

 • Proba practică
 • data şi ora desfăşurării: 21 noiembrie 2022, ora 9,00;
 • locul desfăşurării: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, str. Mihail Kogălniceanu nr. 10. Rezultatele se afișează în aceeași zi la la ora 12.00 la avizierul școlii și pe site, iar eventualele contestații se depun în aceeși zi la secretariatul unității până la ora 15.00.
 • Interviu;
 • data si ora desfasurării: 22 noiembrie 2022, ora 900       
 • locul desfăşurării: Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, strada Mihail Kogălniceanu nr. 10. Rezultatele se afișează în aceeași zi la la ora 12.00, la avizierul școlii și pe site, iar eventualele contestații se depun în aceeși zi la secretariatul unității până la ora 15.00.

Rezultatele finale se afișează pe site-ul unității în data de 23 noiembrie, la ora 12.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi, strada Mihail Kogălniceanu nr. 10 –  secretariat, nr. de telefon : 0232/215746.

Accesul în unitate este permis pe la poarta din str. Nicolae Bălcescu nr. 10 – intrare elevi.