Constetațiile se pot depune la secretariatul şcolii sau se pot transmite la adresa mail contact@cnmeiasi.ro pe data de 22 iunie 2020 în intervalul orar 16.00 – 19.00 și pe data de 23 iunie 2020 în intervalul orar 8.00 – 12.00.
În situaţia în care candidatul doreşte să conteste ambele probe, atunci acesta va completa două cereri împreună cu copia după actul de identitate al candidatului (certificat de naștere/CI) și copia după CI părinte/reprezentant legal.
Fiecare cerere-tip va fi semnată atât de candidat, cât şi de părinte/reprezentant legal.

Cerere contestatii