Rezultate initiale

Eventualele contestații la probele examenului de Evaluare Națională – sesiunea 2023 se pot depune în zilele de:

  • 28 iunie 2023 (în intervalul orar 16.00-19.00);
  • 29 iunie 2023 (în intervalul orar 8.00-12.00).

Contestațiile se pot depune:

  • la sediul Colegiului Național “Mihai Eminescu” Iași
  • online la adresa de email contact@cnmeiasi.ro

Cererile de contestații se pot descărca de pe site-ul Colegiului  Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi Cerere contestatie și vor fi trimise împreună cu o copie după actul de identitate/certificatul de naștere al candidatului.

  • Candidații care depun contestații completează și semnează cererea cu declarația tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
  • În cazul candidatului minor, cererea şi declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
  • În cazul în care candidatul depune contestație la ambele probe, atunci acesta va completa două cereri, care se vor înregistra individual (nu se depune contestație pentru ambele discipline pe același formular)

Accesul elevilor în şcoală se face prin strada Mihail Kogălniceanu, nr. 10 – poartă secretariat.