Probele scrise se desfășoară astfel:

Luni, 19 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-11,15

                      Limba și literatura română

Miercuri, 21 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-11,15

                         Matematică

Accesul elevilor în săli se face pe baza unui act de identitate (carte de identitate/carnet de elev vizat ) în intervalul 8.00-8.30, pe la poarta din str. N. Bălcescu nr. 10.

Sălile în care se susțin probele sunt situate  în Corp A (clădirea nouă) la etajul I.

Repartizarea elevilor în săli se afișează la avizierul școlii.

Mult succes!