Probele scrise se desfășoară astfel:

Marți, 25 iunie 2024, în intervalul orar 9.00-11,15

Limba și literatura română

Joi, 27 iunie 2024, în intervalul orar 9.00-11,15

Matematică

Accesul elevilor în săli se face pe baza unui act de identitate (carte de identitate/carnet de elev vizat ), iar accesul în unitatea școlară se face în intervalul 7.30-8.30, pe la poarta din str. N. Bălcescu nr. 10.

Sălile în care se susțin probele sunt situate în Corp A (clădirea nouă) la parter și la etajul I.

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pastă sau cerneală de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor candidații pot folosi și creion.

Repartizarea elevilor în săli se afișează la avizierul școlii.

Mult succes!