Marți, 14 noiembrie 2023, elevilor Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași le-au fost acordate într-un cadru festiv, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii Iași, atestatele lingvistice obținute în urma participării la examenul Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1) desfășurat în luna martie 2023. Programul vizează nivelurile de competențe lingvistice B1, B2 și C1 și se derulează anual în cadrul proiectului „Schulen: Partner der Zukunft”, în parteneriat cu Biroul Central pentru Învăţământul din Străinătate al Republicii Federale Germania (ZfA). Felicitări tuturor participanților și profesorilor coordonatori!