ANUNȚ
Selecția elevilor pentru clasa a V-a, anul școlar 2020-2021

Referitor la înscrierea elevilor în clasa a V-a, pentru anul școlar 2020-2021, precizăm următoarele:

1. Pentru anul școlar 2020-2021, la clasa a V-a oferta educațională prevede:
• 1 clasă cu studiul intensiv al limbii germane
• 1 clasă cu studiul intensiv al limbii franceze
• 2 clase cu studiul intensiv al limbii engleze

2. Numărul total de locuri este 120. Conform reglementărilor legale în vigoare, la solicitarea scrisă a părinților, elevii care au frecventat clasa a IV-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” sunt înscriși în clasa a V-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu în anul școlar 2020-2021. Pe locurile rămase libere se pot înscrie elevi de la alte unități școlare.
În conformitate cu adresa M.E.C 29852/22.05.2020, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași va organiza selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, anul școlar 2020-2021, conform calendarului de mai jos:

Înscrieri: 27 mai – 12 iunie 2020

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza testarea elevilor constând în 2 probe: limba română și matematică.

Locuri scoase la concurs: 30.

Desfășurarea probelor de concurs: 27 iunie 2020

Afișarea rezultatelor inițiale: 28 iunie 2020

Depunerea eventualelor contestații: 29 iunie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 30 iunie 2020

Înscrierile se vor putea face exclusiv online, pe site-ul școlii, pe baza unui formular tip. Dacă apar probleme tehnice, puteți suna la numărul de telefon/fax 0232/215746, în zilele lucrătoare ale perioadei de înscriere, în intervalul orar 10.00 – 13.00.

Testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Acesta constă în două probe scrise care se vor desfăşura în aceeași zi, sâmbătă, 27 iunie 2020, după cum urmează:

10.00-10.50 – Limba română
11.10-12.00 – Matematică

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 50 de minute (45 de minute pentru redactare și 5 minute pentru lectură, transcriere etc.)
Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a, fără materia semestrului al II-lea al acestui an școlar:
Programa_română
Programa_matematica

Modele de teste:
Limba romana
Matematică

Procedura operațională pentru desfășurarea testării în condiții de maximă siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare și în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național va fi postată pe site-ul colegiului cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea probelor.