Accesul in școală se face pe la poarta din strada Nicolae Bălcescu nr. 10 

Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi sâmbătă, 23 martie 2024, în intervalul orar 07.45 – 08.30, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil / carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă debutează la ora 09.00, conform Adresei ME nr. 26554/18.03.2024.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.

Durata probelor:

  • Clasele VII – VIII: 2 ore (09.00-11.00)
  • Clasele IX-XII: 3 ore (09.00-12.00)

Rezultatele iniţiale vor fi afişate sâmbătă, 23 martie 2024. Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 26 martie 2024.

  • Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

  • Extrase din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba franceză, nr. 24838/30.01.2024 și Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice – Limbile spaniolă, italiană și portugheză, nr. 24839/30.01.2024

Art. 6 (2) Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 90 de puncte (nivel gimnazial), respectiv de 85 de puncte (nivel liceal).

Art. 13 (4)/(5) La niciun dintre etapele Olimpiadei, elevilor participanți nu le este permis să părăsească sala având asupra lor subiectele de la probele de concurs.

Criteriile specifice de departajare în cazul egalităţii de puncte între candidaţii aflaţi pe ultimul / ultimele locuri calificabile sunt cele menționate în Regulamentele specifice la art. 22 respectiv art. 21 (4)

– punctajul obținut pentru Subiectul III;

– punctajul obținut pentru Subiectul II;

– punctajul obținut pentru Subiectul I.

REPARTITIE OLIMPIADA JUDEȚEANĂ LIMBI ROMANICE