Olimpiada de limba germană modernă se desfăşoară conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de limba germană modernă, aprobat de ME cu nr. 25390/15.02.2023

Criterii de calificare la etapa naţională
· Conform Articolului 16 (4) din Regulamentul specific, din partea fiecărui județ se califică la etapa națională câte un elev de la fiecare categorie, cel cu punctajul cel mai mare, cu condiția obținerii unui procent de minim 50% din punctajul maxim posibil, respectiv 19 puncte.
· În cazul în care, în urma evaluării, vor fi două lucrări cu punctaje identice pe primul loc la o anumită categorie, pentru departajare se va avea în vedere, în ordine, punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare: Originalitate, creativitate şi încadrare în temă, notat SP1, Inteligența lingvistică, notat SP2, Competențe lingvistice, notat SP3.