„Om, mediu, alimentație, sănătate”, ediția a IV-a: Biodiversitate Urbană – Fitoremedierea solurilor