Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi concurează cu alte 50 școli și licee din țară pentru a obține titulatura de “școala de top” în matematică, științe și tehnologii în această primăvară, acesta fiind unul din rezultatele parțiale ale competiției “Școala MaST-Top” organizată în cadrul proiectului interdisciplinar “MaST Networking, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii”.

Competiția “Școala MaST-TOP” are ca obiectiv crearea și dezvoltarea rețelei de Ateliere de Inovare și Creativitate MaST, care sŧ reprezinte centre de formare și perfecționare a competențelor științifice și tehnice ale elevilor. În cadrul acestora, profesorii și elevii derulează proiecte interdisciplinare MaST, acronimul de la matematică, știință, tehnologii.

MaST este un proiect interdisciplinar de învățare-cercetare creat de către un grup de profesori și elevi pe o temă interdisciplinară, adică se face apel la cunoștințe din cel puțin două din următoarele arii științifice și tehnice: matematici aplicate, fizică, chimie, științe biologice și protecția mediului înconjurător, inginerie și tehnologii neconvenționale, și, tehnologii informaționale.

Coordonarea activităților de înscriere în competiție, selecție, facilitare, evaluare, diseminare este realizată pe plan județean de către Comisia județeană de coordonare.

La nivelul școlii noastre grupul de lucru este format din:

Coordonator de proiect: Director Prof. Gabriela Săndulescu
30 elevi din clasele VII-XII interesaţi sŧ-şi dezvolte competenţele MAST

Profesori cu specializarea în domeniul MaST:

prof. Chimie: Foia Cecilia, Grădinariu Luminţa
prof. Biologie: Nedea Niţă, Diac Irina
prof. Fizică: Belei Cristitan
prof. Matematică Informatică: Apetrii Ana
prof. Matematică: Anton Cristina, Blendea Gheorghe

Dintre activităţile Proiectului MAST menţionăm: diseminarea informaţiilor despre proiectul MAST către elevii şi profesorii din CNME, organizarea de focus grupuri, formarea echipelor elevi-profesori MAST, stabilirea temelor MAST, funcţionarea “Cercului de Inovare şi Creativitate MaST CNME” realizarea proiectelor MAST, organizarea expoziţiei şi participarea CNME în competiţia “Şcoala MaST-TOP”, prezentarea rezultatelor obţinute de echipa CNME în cadrul competiţiei MAST.

Competiția “Școala MaST-TOP” face parte din proiectulul “MaST Networking, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii” al cărui lider de parteneriat este Inspectoratul Școlar al Județului Iași.

MaST este primul proiect interdisciplinar care aduce în aceeași echipă profesori, specialiști și experți în domeniile matematică, științe și tehnologii. Potențialul de care dispune acest proiect pilot – ateliere de inovare și creativitate, concursuri, expoziții și festivaluri de știință – poate deveni resursă esențială pentru întreaga comunitate educațională.