Accesul elevilor în sălile de concurs se face în intervalul orar 8.15 – 8.45 pe la poarta de pe strada Nicolae Bălcescu nr.10 (intrare elevi), iar ieșirea se face pe la secretariat (strada Mihail Kogălniceanu, nr.10).

Elevii trebuie să aibă asupra lor carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs sau o copie a certificatului de naștere.

Repartiția candidaților