Probele de  verificarea cunoștințelor la limba modernă se desfășoară astfel:

Vineri, 16 iunie 2023:

  • 12.00 – 13.00 – proba scrisă la limba franceză
  • 13.30 – 14.30 – proba scrisă la limba germană

Sâmbătă, 17 iunie 2023:

  • 9.00 – 10.00 – proba scrisă la limba engleză
  • 10.30 – proba orală la limba engleză.

Toate probele se susțin în Corpul A (clădirea nouă),  la parter.

Accesul elevilor se face pe la poarta din str. N. Bălcescu nr. 10.

Elevii trebuie să aibă asupra lor carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs sau o copie a certificatului de naștere.
Pentru a asigura condiţii optime de concurs, accesul în spaţiile unităţii este permis doar elevilor.