ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE – SESIUNEA 2023

Lucrarea scrisă se desfăşoară în data de 12.07.2023, începând cu ora 9.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 7.00 şi cel mai târziu la ora 8.00. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susţine proba scrisă. Durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.

Accesul candidaţilor este permis pe la intrarea elevilor (din strada Nicolae Bălcescu)  numai pe baza actului de identitate valabil.

CE 3 – REPARTITIE VALIDATI 17 IULIE 2023