Transferul elevilor de la alte unități de învățământ la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași se poate realiza cu respectarea reglementărilor legale prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31/08/2016 cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV, și în Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași.
Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” (la care se solicită transferul) şi cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă,
în perioada  1-5 februarie 2021.
Transferul elevilor la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași se face în baza următoarelor documente:
1) solicitarea scrisă formulată de părinte/tutore legal privind transferul, transmisă în format electronic la adresa contact@cnmeiasi.ro până la data de 25 ianuarie2021.
2) copie după carnetul de note vizat la zi cu situația școlară pentru semestrul I,  anul școlar 2020-2021/foaie matricolă/adeverinţă cu mediile pe semestrul I, transmisă în format electronic la adresa contact@cnmeiasi.ro.
și respectând următoarele condiții:
a) media generală la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 este cel puțin egală cu cea mai mică medie din clasa la care se solicită transferul;
b) media la purtare la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 este 10;
c) în urma promovării examenelor de diferență, dacă este cazul (minim 5), și a testărilor la principalele discipline de studiu ale profilului/clasei (minim 7);
d) în limita numărului de locuri disponibile;
e) în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.

Examenele de diferență și testările se susțin în perioada 1-5 februarie 2021conform unui program care va fi postat pe site-ul școlii.

Model de cerere pentru primar/gimnaziu/liceu, după caz:

cerere_transfer_liceu

cerere_transfer_gimnaziu

cerere transfer_primar