Vizita Excelenței Sale, dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Germaniei în România, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași
Joi, 23 martie 2023, Colegiul Național „Mihai Eminescu” a îmbrăcat haine de sărbătoare, prilejul fiind celebrarea a 10 ani de parteneriat cu Ambasada Germaniei la București, respectiv cu ZfA (Biroul Central pentru Învățământ în Străinătate). Cu această ocazie, Colegiul a primit vizita oficială a Excelenței sale, dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, însoțit de Sandra Zipprich, referentul pe probleme de presă și probleme politice, și de Christine Serafim, traducător-interpret al Ambasadei Republicii Federale Germania. În cadrul parteneriatului concretizat prin funcționarea programului Deutsches Sprachdiplom (DSD), elevii Colegiului „Mihai Eminescu” au posibilitatea de a susține gratuit examenele lingvistice de nivel B1 și C1, atestatele având valabilitate nelimitată, fiind, totodată, recunoscute la nivel internațional. Pentru a stimula schimbul intercultural și pentru a sprijini activitatea didactică și organizarea examenelor, Ambasada Germaniei, prin ZfA, a delegat personal didactic cu înaltă calificare și cu experiență vastă în pregătirea elevilor pentru examenele lingvistice și a contribuit la îmbunătățirea bazei materiale a școlii, prin dotarea unității de învățământ cu echipamente tehnice și materiale didactice.
În deschiderea programului, eleva Andrei Stefana a intrepretat melodia „Eminescu” de Ion şi Doina Aldea Teodorovici, iar în încheiere participanții au audiat în amfiteatrul outdoor al școlii „Por una cabeza”. Cu ocazia întâlnirii, elevii au intrat într-un dialog constructiv cu Excelența Sa, aprofundând tema plurilingvismului și interculturalității prin prisma noilor orizonturi care se deschid tinerilor, grație învățării limbilor străine, în general, și a limbii germane, în particular. O concluzie unanim acceptată la finalul discuțiilor a fost legată de importanța schimbului activ de experiență și a nevoii de cunoaștere a altor culturi pentru a înțelege mai bine propria cultură și, implicit, pentru găsirea unor soluții de ameliorare.
La întâlnirea aniversară au participat directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, prof. dr. Gabriela Săndulescu, directorul adjunct, prof dr. Lucian Țurcaș, cadrele didactice implicate activ în program, prof. Cornea Roxana, prof. Neughebauer Cristina și prof. dr. Christian Lichtenberg, precum și 60 de elevi ai școlii, viitori și foști candidați DSD, dar și foști elevi care au studiat după absolvire în Germania, urmare a susținerii examenului de limbă.