Accesul în Centrul de Concurs, repartizarea sălilor de examen și circuitele pentru parter, etajul I și etajul II