Înscrierea elevilor în clasa a V-a, anul școlar 2020-2021 se face on-line în perioada 17-21 august 2020 la adresa: contact@cnmeiasi.ro.
Actele necesare pentru înscriere sunt:

• cererea-tip de înscriere
• certificatul de naştere a elevei/elevului, în copie
• fişa medicală
• cărțile de identitate ale părinților (susținătorilor legali), în copii

Cerere inscriere