Părinţii care au făcut sau fac inscrierea online trebuie să trimită la adresa contact@cnmeiasi.ro documentele de înscriere:
– cererea-tip adresată unităţii de învăţământ;
– copie după certificatul de naştere al copilului;
– copie după cartea de identitate a părintelui care face inscrierea;
– declaraţia pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor şi informaţiilor completate;
– recomandarea eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar pentru copii care împlinesc vârstra de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusive;
– recomandarea de la CJRAE, în situația în care copilul nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate;
– în situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, documentele care au stat la baza înscrierii în clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

În situaţia specială în care părinţii nu au posibilitatea de a trimite documentele online la adresa contact@cnmeiasi.ro, înscrierea se poate face la sediul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, cu o programare prealabilă la numărul de tel. 0232215746.
Metodologia înscrierii în învăţământul primar:
OMEC 4244_2020
Declaraţia pe proprie răspundere:
Declaratie pe proprie raspundere
Pentru înscrierea on-line accesati următorul link:
https://inscriere.edu.ro/cerere/
Cererea de înscriere:
CERERE-TIP_2020