Eventualele contestaţii se pot depune astăzi 27 iunie 2022(intervalul orar 12.00-18.00). Candidaţii vor completa cererea tip pentru fiecare nota contestată (un candidat poate depune 3 cereri de contestaţie, câte una pentru fiecare probă). La fiecare cerere de contestaţie candidaţii vor ataşa copie după actul de identitate. Contestaţiile pot fi depuse la Sala 3 de la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Iaşi sau on-line pe adresa de e-mail: cnmecontestatii@gmail.com Candidaţii care depun cereri de contestaţie on-line, vor completa cererea tip şi vor preciza în e-mail un număr de telefon de contact, pentru confirmarea cererii. Cererile de contestaţie neconfirmate telefonic nu vor fi luate în consideraţie.
La subiect e-mail candidaţii vor preciza numele şi disciplina contestată (exemplu ionescu_ion_Limba romana.pdf, ionescu_ion_istorie.pdf, etc).
Intervalul orar de depunere (27.06.2022, interval orar 12.00-18.00) ESTE VALABIL ȘI PENTRU CONTESTAȚIILE ON-LINE.

FOARTE IMPORTANT!
Conform Art. 13 alin(1) din OME nr. 5151/2021 “nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz”.

Cerere contestatii Bac 2022 – CE3