În atenţia elevilor şi a părinţilor

Contestaţiile se preiau în Centrele de Examen – secretariatul CNME sau pe mail-ul şcolii la adresa contact@cnmeiais.ro

  • 23 iunie 2022, în intervalul orar 16.00-19.00 şi
  • 24 iunie 2022, în intervalul orar 8.00-12.00.

În cazul în care candidatul depune contestaţii la ambele probe, atunci acesta va completa 2 cereri, fiecare însoţită de copia după Cartea de identitate a candidatului în format A4 (cei care nu au Carte de identitate vor ataşa copie după Certificatul de naştere).

Intrarea se face prin strada Nicolae Bălcescu, nr. 10 (intrare elevi).

Candidaţii care depun contestaíi on-line, primesc confirmare de primirea înregistrării. În lipsa confirmării electronice sau în cazul unor neconcordanţe sunteţi rugaţi să contacţi de urgenţă unitatea şcolară.

În cazul candidatului minor, declaraţia tip este semnată şi de către părinţi/reprezentanţi legali ai acestuia.

Cererea de descarcă aici.

Rezultate initiale