Proba practică la Limba franceză se desfășoară luni, 28 august 2023, ora 10.30, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Corp A. Intrarea se face pe la poarta din str. N. Bălcescu nr. 10 pe baza unui act de identitate.