Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a Va cu program intensiv de studiu

LIMBA ENGLEZĂ – 22 iunie 2024

Probele de verificarea cunoștințelor la limba engleză se desfășoară în conformitate cu prevederile legale și ale Procedurilor Operaționale ISJ Iași astfel:

  • 8:30 – 9:00 – Intrarea elevilor în săli (conform repartizării anexate)
  • 9.00 – 10.00 – Desfășurarea probei scrise
  • 10.30 – proba orală (conform programării anexate – ATENȚIE: posibile modificare până pe 22 iunie, ora 9:30)

Toate probele se susțin în Corpul B, la etajul I.

Accesul elevilor se face pe la poarta din str. N. Bălcescu nr. 10.

Elevii trebuie să aibă asupra lor carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs sau copie a certificatului de naștere.

Pentru a asigura condiții optime de concurs, accesul în spațiile unității este permis doar elevilor.

Pentru situații speciale, comisia poate fi contactată prin e-mail: contact@cnmeiasi.ro

Afișarea rezultatelor inițiale: 25 iunie 2024

Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă (anexa 6) – online la adresa contact@cnmeiasi.ro 25 iunie 2024         

Afișarea rezultatelor finale: 27 iunie 2024

 

Repartizare pe săli EN

MODIFICAT Programare proba orală Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze 2024

ISJIS_Procedura testare clasa a V-a_intensiv_2024 ISJIS

Revenire Anexa 1_Grafic testare cls V intensiv

ANEXA 6 – CERERE REEVALUARE LUCRARE SCRISA