În perioada 4-5 septembrie 2023 se organizează testările la principalele discipline de studiu ale profilului/clasei și examenele de diferență pentru elevii care au solicitat transferul la CNME în anul școlar 2023-2024.
Testarea constă într-o probă scrisă cu durata de 60 de minute. Examenul de diferență constă în două probe – scris și oral.
Accesul elevilor în săli se face în intervalul orar 8.30 – 8.50 pe baza unui act de identitate/certificat de naștere/carnet de elev vizat.
Toate sălile sunt în Corpul A (clădirea nouă), la parter.
Intrarea elevilor se face prin strada Nicolae Bălcescu, nr. 10.

Graficul testărilor/ diferenţelor
Luni, 4.09.2023
9.00 – 10.00 Testare Limba română – liceu
10.30 – 11.30 Testare Matematică – liceu ;
Testare Istorie – liceu
12.00 – 13.30 Examen de diferență la Limba latină și Informatică

Marți, 5.09.2023
9.00 – 10.00 Testare la Limbi moderne – liceu
Testare Fizică/Chimie/Biologie – liceu
10.30 – 15.00 Diferențe la Geografia Marii Britanii și SUA/Istoria Marii Britanii și SUA, Educație plastică,                                Educație muzicală – liceu, Limba germană, Limba franceză

Interviul pentru selecția elevilor care au solicitat transfer la învățământ primar (pentru locurile libere) se susține luni, 4 septembrie 2023, ora 10.00.
Programarea elevilor de la clasele primar se afișează pe site-ul școlii vineri, 1 septembrie 2023.
Testările și diferențele se susțin doar la clasele la care au fost comunicate locuri libere.