În perioada 20 – 22 decembrie 2022 se organizează testările la principalele discipline de studiu ale profilului/clasei și examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul la CNME în anul școlar 2022-2023. Cererile se depun până pe 19 decembrie 2022.
Testarea constă într-o probă scrisă cu durata de 60 de minute.
Examenul de diferență constă în două probe – scris și oral.
Transferul elevilor de la alte unități de învățământ la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași se poate realiza cu respectarea reglementărilor legale prezentate în Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 4.183 din 04.07.2022 cu modificări și completări ulterioare și în Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași.
Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Mihai Eminescu” (la care se solicită transferul) și cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație la unitatea de învățământ a transferului.
Condiții:
a) media generală la sfârșitul anului școlar 2021-2022 este cel puțin egală cu cea mai mică medie din clasa la care se solicită transferul
b) media la purtare la sfârșitul anului școlar 2021-2022 este 10
c) în urma promovării examenului de diferență, dacă este cazul (minim 5), și a testărilor la principalele discipline de studiu ale profilului / clasă (minim 7)
d) în ordinea descrescătoare a mediilor obținute
e) în limita numărului de locuri disponibile.