C.E.A.C     Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

– prof. dr. Gabriela Săndulescu – coordonator pentru conducerea operativă a comisiei
– prof. dr. Foia Cecilia – responsabil CEAC
– prof. Grozavu Florentina – membru – cadru didactic
– prof. Iosub Monica –membru – cadru didactic
– prof. Pasciuc Mihaela – membru – cadru didactic
– prof. Apetrii Ana – membru – cadru didactic
– Prisecariu Teodora – elev
– Manolache Geanina – secretar unitate de învăţământ – reprezentant al sindicatului
– Suzana Bodale – membru- reprezentant al Consiliului Părinților
– Andrieș Cristian – membru – reprezentantul Consiliului Local