Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi urmăreşte păstrarea identităţii sale plecând de la valorile tradiţionale, valorizând şi dezvoltând potenţialul resurselor umane şi materiale, consolidând liceul ca instituţie şi dând şanse egale elevilor pentru integrarea cu succes în învăţământul superior din ţară şi străinătate şi ca viitori cetăţeni activi, demni, creativi, capabili să se adapteze rapid şi eficient într-o societate în continuă schimbare.

Viziunea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi:

Excelență în educație prin asumarea trecutului și cultivarea valorilor fundamentale

pentru o dezvoltare proactivă, adaptată lumii contemporane

Ne revendicăm identitatea dintr-o îndelungată tradiţie construită pe respectul pentru valorile autentice, pe credinţa că educaţia înseamnă înainte de toate formarea unei personalităţi complete, pe cultivarea libertăţii spirituale pe deschiderea spre inovaţie şi promovarea calităţii în educaţie.

Misiunea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”:

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iaşi  urmăreşte păstrarea identităţii sale plecând de la valorile tradiţionale, valorizând şi dezvoltând potenţialul resurselor umane şi materiale, consolidând liceul ca instituţie şi dând șanse egale elevilor pentru integrarea cu succes în învăţământul superior din ţară şi străinătate şi ca viitori cetăţeni activi, demni, creativi, capabili să se adapteze rapid şi eficient într-o societate în continuă schimbare.

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”:

 • facilitează dezvoltarea individuală a fiecărui elev;
 • formează capacităţile şi motivaţiile proprii învăţării permanente;
 • dezvoltă încrederea în capacităţile proprii şi cultivă aspiraţiile superioare pe plan profesional şi social;
 • integrează cu succes a absolvenţii liceului în învăţământul superior sau pe piaţa muncii;
 • realizează o educaţie cu vocaţie internaţională prin formarea competenţelor, concepţiilor şi atitudinilor adecvate;
 • cultivă expresivitatea şi sensibilitatea elevilor în scopul împlinirii personale şi al promovării unei vieţi sociale de calitate;
 • asigură unui cadru sigur pentru desfăşurarea procesului instructiv – educativ;
 • implică părinţii în sprijinirea elevilor în atingerea demersului didactic.

formează şi dezvoltă deprinderi de muncă intelectuală;

 •  cultivă o gândire logică şi creativă, dezvoltă  capacităţi de transfer de cunoştinţe şi abilităţi între discipline;
 •  Pregătește  elevii pentru evaluarea şi adaptarea situaţiilor produse de schimbările sociale;
 • dezvoltă capacitatea de comunicare şi înţelegere necesare integrării active în diferite grupuri sociale: familie, mediu profesional, prieteni etc.;
 •  dezvoltă  elevilor simţul practic, etic şi estetic al elevilor;
 •  înveţă elevii cum să-şi identifice propriul sistem de valori în vederea desfăşurării unei activităţi independente.

Reprezentativitatea în cadrul sistemului educaţional

 • Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” reprezintă o instituţie de tradiţie a învăţământului preuniversitar românesc;
 • Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” se situează, conform rezultatelor la examenele naţionale şi preferinţelor exprimate de elevi şi părinţi printre cele mai bune şcoli din judeţul Iaşi;
 • Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” este o instituţie cu performanţe naţionale şi internaţionale.

 

Simboluri

 • Steagul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”
 • Sigla liceului;
 • Imnul liceului.

Modele

 • Mihai Eminescu, poetul național care a dat numele școlii și care a funcționat, în anul 1876, ca profesor de limba germană în clădirea Palatului Mavrocordat, la vremea aceea fiind ocupat de Institutele Unite – liceul particular de băieți.
 • Oltea Doamna, mama lui Ștefan cel Mare, al cărei nume școala l-a purtat vreme de mai bine de 40 de ani
 • Personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale, foşti profesori sau elevi ai Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu”.

Activităţi tradiţionale

 • Zilele Şcolii – în jurul datei de 15 ianuarie;
 • Întâlnirea generațiilor – luna mai ;
 • Balul Bobocilor – prima săptămână de şcoală din luna noiembrie;
 • Balul claselor bilingve – ultima săptămână de şcoală din luna decembrie;
 • Colinde de Crăciun;
 • Zilele „Oltea Doamna” – în jurul zilei de 4 noiembrie.
 • Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar;
 • Activităţi prilejuite de încheierea cursurilor la clasele a VIII-a şi a XII-a;
 • Premierea olimpicilor.

PROIECTE ŞI PARTENERIATE

 1. S.J. Iași – Școală de aplicație în proiectul Erasmus Sustainable Energy Management @ Schools in Europe
 2. De la învăţământul bilingv la filierele universitare francofone (din 2003 până în prezent) – parteneriat cu MECȘ și Ambasada Franței în România
 3. FILIT – participare la proiectul ISJ Iași
 4. Centru Regional DELF școlar – parteneriat cu ME, Ambasada Franței în România, Institutul Cultural Francez
 5. Centru de examinare Cambridge – Silver Partner – parteneriat cu Consiliul Britanic România
 6. Școală DSD – parteneriat cu Ambasada Germaniei în România. „Şcoli: Parteneri ai viitorului“ este o iniţiativă a Ministerului Federal al Afacerilor Externe în cooperare cu Centrala pentru activitate şcolară în străinătate (ZfA), cu Goethe Institut (GI), cu Serviciul German pentru Schimburi Academice (DAAD) şi cu Serviciul pentru Studii Pedagogice (PSD).
 7. Teatru sub castani – festival național de teatru școlar în limbi străine – parteneriat cu ISJ Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, Centrul Cultural German Iași, Centrul Cultural Francez Iași
 8. Activități de prevenire a violenței în școală – parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității
 9. Cros pentru școli – parteneriat cu Fundația Comunitară Iași
 10. Întâlniri cu scriitori – parteneriat cu ISJ Iași, Muzeul Literaturii Române Iași, Uniunea Scriitorilor, filiala Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”
 11. Oportunități de studiu în străinătate – parteneriat cu Compania Educativa
 12. Educație pentru sănătate – diverse proiecte în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Iași
 13. Grow, Spring Grow – proiecte în parteneriat cu AIESEC Iași
 14. Valori Culturale Românești – parteneriat cu Seminarul „Veniamin Costache” Tg. Neamț
 15. Infogeografica – parteneriat cu Asociația „Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere” Timișoara privind lansarea unei platforme educaționale
 16. Renii lui Moș Crăciun, Aripi pentru îngerași, Să nu-i uităm nici pe bătrâni, Dăruiește un zâmbet – proiecte ale Clubului IMPACT Eminescu în parteneriat cu Biserica Buna Vestire Iași și cu Biserica Sf. Haralambie Iași
 17. Pași de copil în Iașii marilor zidiri – parteneriat cu Școala Gimnazială Glodenii Gândului
 18. Proiecte în parteneriat cu școli din județ și din Iași („Cezar Petrescu” Hodora, Vlădiceni, Școala „Varlaam Mitropolitul”)
 19. Apă fără plastic proiect în parteneriat cu ISJ Iași, Asociația Mai Bine și Apavital Iași
 20. Parteneriat cu asociația ATOR : Tinerii în dialog –dezbateri discuții și activități cultural educative
 21. Parteneriat cu teatrul Luceafărul – vizionare de spectacole
 22. Parteneriat cu Ateneul Tătărași – vizionare de spectacole
 23. Parteneriat cu Acquisition career management – organizarea de cursuri gratuite pentru elevi în vederea prevenirii și stingerii incendiilor

PROIECTE PERMANENTE

 1. Revista Urme – prof. Mihaele Pasciuc și Adriana Athes
 2. Revista Phénix – prof. Lili Rusu
 3. Trupe de teatru – MOOZ, Les Apos, Film Ab!, Round the Bend, B.R.A.T.S. – prof. Mira Cucinschi, prof. Lucian Țurcaș, prof. Dorina Doroftei, prof. Adina Cășuneanu
 4. Clubul de lectură și dezbateri literare LOGOS – prof. dr. Serinella Zara
 5. Club de dezbateri Word Up – prof. Mihaela Pasciuc
 6. Clubul de Inițiativă Comunitară pentru Tineri IMPACT Eminescu – prof. Daniela Lupiș
 7. Clubul Elevilor Juriști – prof. dr. Doina Calistru
 8. Cerc de desen Modern Art – prof. Ana-Maria Rață
 9. Club Cinematecă – prof. documentarist Mihaela Bunduc
 10. Club Rugby-tag – prof. Cătălin Ioan
 11. Laboratorul culinar – educația pentru o alimentație sănătoasă și pentru viața de familie – prof. Irina Diac
 12. Eco-școala – proiect mondial – prof. dr. Oana Sardariu
 13. Clubul Ecosperanța –

PROIECTE INIȚIATE ȘI SUSȚINUTE DE ELEVI/CONSILIUL ELEVILOR

 1. Cutia poștală a elevului – inițiativă a departamentului Avocatul elevului din cadrul Consiliului elevilor
 2. Cea mai originală clasă – decorațiuni de Halloween – ultima săptămână din octombrie – Consiliul elevilor, prof. Ana-Maria Rață
 3. Cocarda tricoloră – confecționare și distribuire de cocarde pentru Ziua Națională a României – Consiliul elevilor
 4. Concurs de decorare a claselor de Crăciun – ultima săptămână înainte de vacanța de Crăciun – consiliul elevilor, prof. Ana-Maria Rață
 5. Donează și tu! – colectă de alimente neperisabile, jucării, haine pentru copiii din medii defavorizate – Consiliul elevilor
 6. Hora Unirii la Eminescu, smart mob organizat de Consiliul Elevilor din CN „Mihai Eminescu”
 7. Jocurile copilăriei, ediția a III-a – readucerea în atenția elevilor din clasele primare a jocurilor tradiționale pentru copii; activitate organizată de Consiliul Elevilor din CN „Mihai Eminescu” de Ziua Copilului
 8. Amfiteatrul verde – construirea unui amfiteatru în aer liber în grădina școlii cu finanțare prin proiectul Cros pentru Școli (Fundația Comunitară Iași)
 9. Concurs de preselecție pentru constituirea unei formații muzicale a școlii – Consiliul elevilor
 10. Club de șah – proiect inițiat de elevii din internat
 11. Miss/Mister Internat Eminescu – concurs de talente, perspicacitate și cultură generală pentru elevii interni organizat de Comitetul de cămin
 12. Halloween în cămin – concurs de costume de Halloween din materiale reciclabile, prezentarea tradițiilor specifice acestei sărbători, jocuri specifice – organizate de Comitetul de cămin
 13. Îngerașul necunoscut – schimb de cadouri de Crăciun între elevii interni

Consiliul elevilor se implică și în promovarea proiectelor importante ale școlii, buna comunicare a personalului didactic și conducerii cu elevii școlii, informarea elevilor școlii în legătură cu oportunități de implicare în activități de voluntariat, concursuri de proiecte, proiectele inițiate de Consiliul Județean al Elevilor prin întâlniri periodice ale Consiliului – lunar și de câte ori este nevoie și actualizarea permanentă a paginii de Facebook a Consiliului elevilor.

 • PROIECTE SI PARTENERIATE
 • Proiecte de perfecţionare continuă cu stagii în străinătate.
 • Programul Erasmus + „Management energetic sustenabil în școlile europene” coordonat de ISJ Iași
 • Proiectul Leonardo ”How to get New Jobs”
 • Proiecte POSDRU
 • Proiectul bilingv „De la învăţământul bilingv către filierele francofone”
 • Proiect ECO-ŞCOALA pentru educarea tinerilor în spiritul protejării mediului înconjurător;
 • Proiecte culturale: Clubul LOGOS, teatru în limbi străine, reorganizarea muzeului școlii;
 • Proiectul Leonardo da Vinci “How  to get new jobs”
 • Proiect LLP-KA2-MP “Playing CLIL”,
 • Project Erasmus + ”Sustainable Energy Management at Schools in Europe”
 • Proiectul Comenius Multilateral  Smiley
 • Proiect ECO-ŞCOALA pentru educarea tinerilor în spiritul protejării mediului înconjurător;
 • Proiecte culturale:
 • Teatru francofon;
 • Teatru școlar în limba engleză;
 • Teatru școlar în limba germană;
 • Revista URME
 • Revista PHENIX
 • Revista EX LIBRIS
 • Revista METRON
 • Proiecte educative internationale
 • Cooperare și corespondenţă cu parteneri din Franţa, Italia, Germania, Turcia, Spania, etc;
 • Concursuri  si olimpiade județene, naționale și  internaționale

OPORTUNITĂŢI CU CARACTER GENERAL:

 • Liceul face parte din proiectul interguvernamental „De la învăţământul bilingv către filierele francofone”

( din 2003) în virtutea căruia absolvenţii de la clasele bilingv – franceză susţin proba de bacalaureat menţiune bilingv franceză (din 2008).

 • Centru acreditat de pregatire si examinare DELF scolar pentru zona Moldova ( din 2008).
 • Centru acreditat pentru pregătirea şi susţinerea examenului ECDL(European Computer Driving Licence) din 2005.
 • Centru de pregatire si simulare a examenelor Cambridge (din 2011).
 • Scoala DSD (diploma limba germana) din 2012.
 • ECO – scoala (din 2010).
 • Şcoală dotată cu internat şi cantină.
 • Implicarea in activitatile Asociaţiei „Oltea Doamna” – asociaţie a elevilor şi profesorilor(foşti şi actuali) liceului (infiintata in 2005).
 • Implicarea in activitatile Asociaţiei părinţilor elevilor liceului APEL ”M.E.”(infiintata in 2007).

Galerie poze