Referitor la înscrierea elevilor în clasa a V-a, pentru anul școlar 2020-2021, precizăm următoarele:
1. Pentru anul școlar 2020-2021, la clasa a V-a oferta educațională prevede:
• 1 clasă cu studiul intensiv al limbii germane
• 1 clasă cu studiul intensiv al limbii franceze
• 2 clase cu studiul intensiv al limbii engleze

2. Numărul total de locuri este 120. Conform reglementărilor legale în vigoare, elevii care au frecventat clasa a IV-a la CN „Mihai Eminescu”, la solicitarea scrisă a părinților, sunt admiși în clasa a V-a, anul școlar 2020-2021.
3. Pe locurile rămase libere (aproximativ 30) înscrierea elevilor în clasa a V-a se realizează prin testarea cunoștințelor la limba română și la matematică din 9 mai 2020 în cadrul concursului EMINENT.
4. Înscrierile la testare se fac în perioada 23 aprilie 2020 – 6 mai 2020 la secretariatul liceului.
Documente necesare sunt:
– Copie după certificatul de naştere al elevului
– Adeverinţă de elev
– Formularul de înscriere completat (formularul va fi disponibil la Secretariat)
5. Probele, cu durata de 60 de minute (45 de minute pentru redactare și 15 minute pentru lectură, transcriere etc), se susțin sâmbătă,9 mai 2020:
ora 9.00 – Limba Română
ora 10.30 – Matematică
6. Programa pentru disciplinele de concurs:

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
♦ Textul literar;
♦ Exerciţii de vocabular;
♦ Noţiuni de morfologie şi sintaxă;
♦ Ortografie şi punctuaţie;
♦ Moduri de expunere (naraţiunea, dialogul, descrierea);
♦ Tipuri de compunere;

MATEMATICĂ
♦ Numere naturale. Şiruri de numere. Probleme de numeraţie;
♦ Operaţii cu numere naturale. Ordinea efectuării operaţiilor. Proprietăţi ale operaţiilor.
Aflarea unui termen necunoscut;
♦ Fracţii;
♦ Probleme. Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă. Probleme de logică.
Probleme combinate;

-Programa pentru disciplinele de concurs este afişată și la avizierul şcolii sau o puteţi descărca de aici

7. Rezultatele evaluării se afișează în aceeași zi după ora 22.00.
8. Eventualele contestații se depun la secretariatul școlii luni, 11 mai 2020, între orele 9.00-15.00, iar rezultatele finale se afișează marți, 12 mai 2020 după ora 16.00.
9. Cererile de înscriere în clasa a V-a se depun până la data de 10 iunie 2020.
Sunt înscriși, în limita locurilor disponibile și în ordinea descrescătoare a mediilor, elevii care au depus cerere și care au obținut cel puțin 100 de puncte.
10. Testarea cunoștințelor la o limbă străină are loc pe 12 iunie 2020.

Probele se organizează și desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în vigoare.