Accesul elevilor în sălile de concurs se face în intervalul orar 8.15 – 8.45 pe la poarta din strada Nicolae Bălcescu nr.10 (intrare elevi), iar ieșirea se face pe la secretariat (strada Mihail Kogălniceanu, nr.10).
Elevii trebuie să aibă asupra lor carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs sau o copie a certificatului de naștere.
Pentru a asigura condiţii optime de concurs, accesul în spaţiile unităţii este permis doar elevilor.

Repartiție săli