In anul școlar 2023-2024 acordarea facilităților de transport pentru elevi este reglementată de HG 810/2023.
În cazul transportului public local/metropolitan , titlul de călătorie gratuit pentru elevi se eliberează nominal, de către operatorul de transport pe baza confirmării calității de elev, realizată prin prezentarea carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs sau anterior în primele 30 de zile sau pe baza adeverinței de elev emisă de unitatea de învățământ.
În cazul transportului public județean/interjudețean, părintele/reprezentantul legal sau elevul major va depune la școală o cerere-tip .
Cererea, al cărei model este prezentat în fișierul atașat, va fi depusă la secretariatul colegiului sau trimisă în format electronic, pe adresa de e-mail contact@cnmeiasi.ro, până la data de 27 septembrie 2023.
Important! Adresa înscrisă în cerere trebuie să coincidă cu cea din Cartea de Identitate a elevului sau părintelui în cazul elevilor sub 14 ani.

Cerere transport_solicitare gratuitate

HG 810_2023

Operatori Judet Iasi

Operatori transport HG810