RESURSE MATERIALE

1. Clădirea din strada Mihail Kogălniceanu nr. 10

CORP A, construită în 1960 compusă din:
27 săli de clasă
3 cabinete
1 laborator
1 cabinet medical
1 cabinet stomatologic

2. Clădirea din strada Nicolae Bălcescu nr. 10
CORP B, compusă din:

A) Clădirea de patrimoniu construită în sec. XVIII – Palatul Mavrocordat:
10 săli de clasă
2 cabinete
3 laboratoare
1 sală de redacţie (Revista Urme)
1 Sală de festivităţi (cca 70 de locuri)
CDI

B) Clădirea cu laboratoare construită în 1937:
6 săli de clasă
3 cabinete
3 laboratoare

C) Sala de sport construită în 1928

3. Clădirea din strada Nicolae Bălcescu nr. 10

CORP Cinternatul construit în jurul anului 1885, compusă din:
21 de dormitoare
2 săli de studiu
1 cameră pedagog
1 spălătorie
1 bloc alimentar (bucătărie, sală de mese, anexe)

4. Clădirea din strada Lascăr Catargi nr. 28
Şcoala primară „Mihail Kogălniceanu”
8 săli de clasă

5. Clădiri anexe:
• 2 magazii construite în 1909
• 1 punct termic construit în 1960

TOTAL
Săli de clasă – 52
Cabinete – 12
Laboratoare – 4
Săli de sport – 1