Eventualele contestații la probele examenului de Evaluare Națională 2024 se pot depune în zilele de:
• 3 iulie 2024 (în intervalul orar 16.00-19.00);
• 4 iulie 2023 (în intervalul orar 8.00-12.00).

Contestațiile se pot depune la sediul Colegiului Național “Mihai Eminescu” Iași.
În cazuri excepționale (absența din localitate, imposibilitatea deplasării), contestațiile se pot depune online la adresa de email contact@cnmeiasi.ro

Cererile de contestații se pot descărca de pe site-ul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi și vor fi depuse/trimise împreună cu o copie după actul de identitate/certificatul de naștere al candidatului.
• Candidații care depun contestații completează și semnează cererea cu declarația tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
• În cazul candidatului minor, cererea şi declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
• În cazul în care candidatul depune contestație la ambele probe, atunci acesta va completa două cereri, care se vor înregistra individual (nu se depune contestație pentru ambele discipline pe același formular)
Accesul elevilor în şcoală se face prin strada Nicolae Bălcescu, nr. 10.

Cerere contestatii EN 2024

Notă de informare a candidaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal