Etapa județeană a Olimpiadei de Limba germană modernă se va desfășura  sâmbătă, 25 martie 2023 , începând cu ora 9 00 , la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași. Repartizarea pe săli a elevilor va fi afișată la avizier și pe site-ul unității de învățământ organizatoare (http://cnmeiasi.ro), vineri, 24 martie 2023.

Accesul elevilor în incinta școlii se face pe intrarea elevilor din strada Nicolae Bălcescu nr.10.

Accesul elevilor în săli va avea loc în intervalul orar 8.00-8.30, în baza unui act de identitate valabil / a carnetului de note vizat pentru anul școlar în curs.

Lucrările vor fi redactate,  obligatoriu , cu un instrument de scris cu pastă / cerneală neagră.

Durata desfășurării probei este alocată, în funcție de nivelul de competență lingvistică la care concurează elevii, după cum urmează:

  • nivelul A2 – 60 minute
  • nivelul B1 – 70 minute
  • nivelurile B2 și C1 – 90 minute.

Rezultatele inițiale  vor fi afișate  joi, 30 martie 2023 . Eventualele contestații vor putea fi depuse numai la criteriile SP2 și SP3 joi, 30 martie 2023, în intervalul orar 10 00  – 15 00  la secretariatul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași. Diferența dintre evaluarea inițială și cea de la contestație trebuie să fie mai mare de 3,80 puncte pentru ca punctajul să fie modificat. Contestațiile se vor soluționa în cursul zilei de joi, 30 de martie, urmând ca vineri, 31 de martie, să fie afișate rezultatele finale.

Conform Articoluli 16 (4 )din Regulamentul specific, din partea fiecărui  județ se califică la etapa națională câte un elev de la fiecare categorie, cel cu punctajul cel mai mare, în condițiile obținerii unui procent de minim 50% din punctajul maxim posibil, respectiv 19. puncte.

În cazul în care, în urma evaluării, vor fi două lucrări cu punctaje identice pe primul loc la o anumită categorie,  pentru  departajare  se va avea în vedere, în ordine, punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare:

  • Originalitate, creativitate și încadrare în temă, notat SP1;
  • Inteligența lingvistică, notat SP2;
  • Competențe lingvistice, notat SP3.

Repartizarea candidaților