Ponderea personalului vaccinat raportat la numărul total al angajaţilor este de: 80,37%