Rezultate initiale lb franceza

Rezultate initiale lb portugheza

Rezultate initiale lb spaniola

Rezultate initiale lb italiana

ANUNȚ CONTESTAȚII

Solicitările de reevaluare a lucrărilor scrise susţinute în data de 23 martie 2024 în cadrul Olimpiadei de Limbi romanice, etapa județeană, se depun doar pentru SUBIECTUL III, luni, 25.03.2024, în intervalul 12.00-15.00, la secretariatul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași.

Elevii care depun cererea de contestație vor fi însoțiți de un părinte/tutore sau de profesorul coordonator. Nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană, în absența elevului în cauză, conform Art. 20 alin. (1) din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba franceză, nr. 24838/30.01.2024, respectiv Art. 19 alin (1) din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice – Limbile spaniolă, italiană și portugheză, nr. 24839/30.01.2024.

Dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat, neputând fi contestat rezultatul altor candidați.

Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.

Comisia de contestații

Cerere contestatie OJ LR-2024