În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, admiterea elevilor presupune promovarea testului de competențe lingvistice, care constă într-o probă scrisă, conform prevederilor O. M. E. Nr. 3691/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4797/2017.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași organizează testare la limbile engleză, franceză și germană pentru elevii înscriși în clasa a V-a, an școlar 2021-2022, după cum urmează:

Limba engleză (două clase)

Luni, 28.06.2021, ora 14.30 la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași.

Limba germană (o clasă)

Marți, 29.06.2021, ora 14.30 la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași.

Limba franceză (o clasă)

Miercuri, 30.06.2021, ora 14.30 la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași.

Proba scrisă durează 60 de minute (14.30-15.30) – 15 minute pentru acomodare/revizuire, 45 de minute pentru rezolvare/redactare.

Listele cu repartizarea pe săli a elevilor vor fi afișate pe site-ul școlii și la avizier cu 48 de ore înainte de susținerea testării. Accesul elevilor în săli se face în intervalul 13.45-14.15, pe baza carnetului de elev/certificatului de naștere (copie). Toate sălile vor fi în Corpul C.

Accesul în școală se face prin intrarea din str. Nicolae Bălcescu nr. 10.

Rezultatele vor fi afișate joi, 1 iulie 2021, după ora 16.00. Eventualele contestații la proba scrisă se pot depune on-line, pe adresa contact@cnmeiasi.ro vineri, 2 iulie 2021, între orele 08.00-12.00. Rezultatele finale vor fi afișate în aceeași zi, după ora 16.00.

Modelele de subiecte pentru testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi străine pot fi găsite aici:

Model subiect limba engleza

Model_subiect_limba germană

Model subiect_limba franceză_1

Model subiect limba franceză_2