Programarea candidaților pentru probă practică de cunoaștere a limbilor în care urmează să se facă predarea pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din unități de învățământ a clasei speciale de limbi străine cu program intensiv și / sau blingv pentru disciplină limba franceză.

Anunt proba practica lb franceza

Bibliografie