Transferul elevilor de la alte unități de învățământ la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași se poate realiza cu respectarea reglementărilor legale prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31/08/2016 cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV, și în Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași.
Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” (la care se solicită transferul) şi cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă,
în perioada 25 august-7 septembrie 2020.
Transferul elevilor la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași se face în baza următoarelor documente:
1) solicitarea scrisă formulată de părinte/tutore legal privind transferul, transmisă în format electronic la adresa contact@cnmeiasi.ro până la data de 15 august 2020.
2) copie după carnetul de note vizat la zi cu situația școlară pentru anul 2019-2020/foaie matricolă transmisă în format electronic la adresa contact@cnmeiasi.ro.
și respectând următoarele condiții:
a) media generală la sfârșitul anului școlar 2019-2020 este cel puțin egală cu cea mai mică medie din clasa la care se solicită transferul
b) media la purtare la sfârșitul anului școlar 2019-2020 este 10
c) în urma promovării examenelor de diferență, dacă este cazul (minim 5), și a testărilor la principalele discipline de studiu ale profilului/clasei (minim 7)
d) în limita numărului de locuri disponibile
e) în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.
Model de cerere pentru primar/gimnaziu/liceu, după caz:
Cerere_transfer_primar

Cerere_transfer_gimnaziu

Cerere_transfer_liceu