Transferul elevilor de la alte unități de învățământ la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași se poate realiza cu respectarea reglementărilor legale prezentate în Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31/08/2016 cu modificări și completări ulterioare –  Capitolul IV , și în Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași.
Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Mihai Eminescu” (la care se solicită transferul) și cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație la unitatea de învățământ a transferului,în perioada 30 august-3septembrie 2021.
Condiții:
a) media generală la sfârșitul anului școlar 2020-2021 este cel puțin egală cu cea mai mică medie din clasa la care se solicită transferul
b) media la purtat la sfârșitul anului școlar 2020-2021 este 10
c) în urma promovării examenului de diferență, dacă este cazul (minim 5), și a testărilor la principalele discipline de studiu ale profilului / clasă (minim 7)
d) în limita numărului de locuri disponibile
e) în ordinea descrescătoare a mediilor obținute .