Transferul elevilor de la alte unități de învățământ la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași se poate realiza cu respectarea reglementărilor legale prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5079/31/08/2016 cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV, și în Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași.
Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” (la care se solicit transferul) şi cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă, în perioada 30 august-3septembrie 2021.
Transferul elevilor la ColegiulNațional „Mihai Eminescu” Iași se face în baza următoarelor documente:
1) solicitarea scrisă formulată de părinte/tutore legal privind transferul, transmisă în format electronic la adresa contact@cnmeiasi.ro până la data de 15 iulie 2021.
2) copie după carnetul de note vizat la zi cu situația școlară pentru anul 2020-2021/foaie matricolă transmisă în format electronic la adresa contact@cnmeiasi.ro și respectând următoarele condiții:
a) media generală la sfârșitul anului școlar 2020-2021este cel puțin egală cu cea mai mică medie din clasa la care se solicit transferul
b) media la purtare la sfârșitul anului școlar 2020-2021 este 10
c) în urma promovării examenelor de diferență, dacă este cazul (minim 5), și a testărilor la principalele discipline de studiu ale profilului/clasei (minim 7)
d) în limita numărului de locuri disponibile
e) în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.
Model de cerere pentru ciclul primar/gimnaziu/liceu, după caz:

Cerere transfer inv_primar

Cerere transfer gimnaziu

Cerere transfer liceu