Valori Culturale Românești  

Ediția a-XXIII-a

            Dedicată Centenarului încoronării Regelui Ferdinand și Reginei Maria la Alba Iulia

La 100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand Întregitorul și a reginei Maria în Catedrala Reîntregirii de la Alba Iulia, elevii și profesorii Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Iași și ai Seminarului Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”  de la Mânăstirea Neamț se reunesc la Iași, sub semnul respectului și admirației față de iluștrii înaintași.

Rememorând momentul desfășurat la 15 octombrie 1922 în capitala Marii Uniri, ediția a XXIII-a a Proiectului interjudețean Valori Culturale Românești este dedicată în primul rând  monarhilor României întregită. Regele Ferdinand și regina Maria reprezentau în epocă, adevărate simboluri naționale. Monarhia era în conștiința românilor o instituție fundamentală, exponenta aspirațiilor și intereselor naționale. Prin contribuția la implicarea României în Primul Război Mondial si prin menținerea speranțelor în victoria finală, suveranii României au reprezentat cu cinste și patriotism interesele tuturor românilor. Identitatea națională și monarhia au fost de cele mai multe ori motorul acțiunilor care au determinat evenimente politice decisive de-a lungul istoriei noastre. Asemenea momente au fost pentru România Războiul de Independență, Primul Război Mondial și Marea Unire din decembrie 1918.

Gândurile participanților la Proiectul Valori Culturale Românești se îndreaptă și spre personalitățile care cu devotament și patriotism  s-au dăruit  pentru realizarea obiectivelor națiunii române și care nu au dezarmat în momentele critice prin care România a trecut în dramaticul an 1918- Alexandru Averescu, Ionel Brătianu, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu și mulți alții. Ei sunt oamenii care au făcut posibilă marea împlinire a națiunii române din istorica dată de 15 octombrie 1922.

Este o onoare pentru  profesorii și elevii Colegiului National  ”Mihai Eminescu” Iași să găzduiască, în perioada 4-6 noiembrie 2022,  proiectul Valori Culturale Românești, una din cele mai  longevive manifestări școlare organizată pe plan regional și național. La această ediție s-au înscris aproape 200 de elevi și profesori din Iași și Tg Neamț. Este o dovadă a interesului deosebit pentru cunoașterea istoriei naționale, a respectului și prețuirii înaintașilor care prin faptele lor se constituie în modele de urmat  pentru generațiile actuale de elevi. Cu acest prilej, tinerii din cele două prestigioase instituții școlare vor  dialoga despre problemele, aspirațiile și împlinirile unei generații aflată în căutarea unor modele de urmat, vor  participa la ore deschise, conferințe și dezbateri având ca invitați personalități din mediul academic ieșean si vor prezenta momente artistice. Asemenea celorlalte XXII de ediții, elevii celor două instituții partenere se vor întrece în tradiționalul joc de fotbal și vor participa, sub semnul credinței, la Sfânta Liturghie care va avea loc la Biserica Sf. Sava.

Prin diversitatea activităților științifice, artistice, culturale, pastorale și sportive, proiectul Valori Culturale Românești își propune să aducă în atenție momente reprezentative din istoria poporului român, implicarea și contribuția Bisericii Ortodoxe Române la consolidarea specificului național, la afirmarea identității românești în spațiul cultural european și la cunoașterea și păstrarea valorilor autentice ale unei națiuni aflată în căutarea unor noi idealuri. Parteneriatul dintre cele doua prestigioase instituții de învățământ se dorește si un spațiu  consacrat dezbaterii problemelor societății românești, rolului tinerilor in transformarea si modernizarea reala a societății românești.

Această tradițională manifestare culturală cu un puternic caracter interdisciplinar are ca obiectiv esențial dezvoltarea patriotismului prin prezentarea adevărului istoric, evidențiind rolul personalităților care au contribuit la făurirea și modernizarea României Întregite. Cele mai importante evenimente ale ediției a XXIII-a se desfășoară intr-o suita de întâlniri alături de personalități din mediul academic si cultural iesean.

Vineri, 4 noiembrie, elevii și profesorii implicați în proiect sunt invitații Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Muzeal National ‘’Moldova’’Iași. Participanții vor vizita Expoziția Curtea Domnească din Iași și vor participa la conferința Împăratul Hristos-Prietenul meu susținută de Lect.univ. dr.pr. Cezar Paul Hârlăoanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” Iași. În cursul serii, elevii și profesorii sunt oaspeții  Teatrului Național “Vasile Alecsandri” Iași, care va fi gazda unei spectacol de teatru intitulat sugestiv “Oameni singuratici”, in regia  lui Florin Caracala. Piesa de teatru este realizată in coproducție cu FaPt-Fabrica de Arta si Producție Teatrala si Centrul Cultural German Iasi.

Sâmbătă, 5 noiembrie, invitatul de onoare al acestei ediții, Conf.univ.dr. Ovidiu Buruiană de la Facultatea de Istorie din Iași propune auditoriului un subiect pasionant: Monarhia și unitatea românilor. Distinsul profesor va analiza rolul și importanta instituției monarhice în istoria României și contribuția suveranilor români la marile realizări ale națiunii române.

Eveniment de înaltă ținută, proiectul Valori Culturale Românești a fost sprijinit și la această ediție de parteneri importanți din mediul academic și cultural ieșean: Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Universitatea Al.I.Cuza Iași, Facultatea de Istorie, Complexul Național Muzeal Moldova Iași,Muzeul Municipal ‘’Regina Maria’’ Iași, Muzeul Memorial ”Mihail Kogălniceanu” Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Asociația ”Oltea Doamna” Iași. Pentru ajutorul acordat în organizarea evenimentului, adresăm calde mulțumiri domnului prof.univ.dr.Lucrețiu Barliba – Decanul Facultății de Istorie Iași, doamnei dr. Senica Țurcanu – Directorul Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Național Muzeal ‘’Moldova’’ Iași, doamnei dr. Aurica Ichim – Directorul Muzeului Municipal ‘’Regina Maria’’ Iași.

Importante instituții media au promovat și în acest an acest proiect educațional – Radio Iași, Radio Trinitas, Agenția de știri Basilica , Ziarul Lumina și o serie de publicații online din Iași.

La organizarea acestei tradiționale manifestări educaționale s-au implicat în mod special elevii  Bogdan Popa și David Cârlescu, de la Colegiul Mihai Eminescu Iași, care au realizat în foarte bune condiții materialele publicitare ale acestei ediții.

Proiectul Valori Culturale Românești reprezintă un reper în plan educațional apreciat și recunoscut la nivelul învățământului ieșean. Organizarea acestui eveniment a fost posibilă și datorită suportului acordat de cele două instituții partenere prin doamna director prof. dr. Gabriela Săndulescu, directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași, domnul director adjunct prof. Lucian Turcaș și Pr.prof. Viorel Romus Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Mânăstirea Neamt.

Rezultat al eforturilor depuse de profesorii din cadrul Colegiului National ‘’Mihai Eminescu’’ Iasi, ediția XXIII se dorește o reușită deplină care să consolideze parteneriatul dintre cele două instituții școlare. Prin dăruirea și implicarea unor profesori dedicați, prof.dr.Lăcrămioara Iordăchescu, prof. Daniela Pleșca, prof. Lucian Trandafir, Camelia Anghelus, Proiectul Valori Culturale Românești are continuitate și substanță.

Sub semnul prieteniei și speranței, coordonatorii acestei ediții, prof. Sorin Sitea din partea Colegiului Național”Mihai Eminescu”  Iași și Viorel Romus Laiu din partea Seminarului Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Mânăstirea Neamț, mărturisesc o dată mai mult, că prezentul și mai ales viitorul aparține oamenilor curajoși, creativi si statornici in pastrarea valorilor autentice.

Valori culturale românești