ANUNȚ
Selecția elevilor pentru clasa a V-a, anul școlar 2021-2022

Referitor la înscrierea elevilor în clasa a V-a, pentru anul școlar 2021-2022, precizăm următoarele:

  1. Pentru anul școlar 2021-2022, la clasa a V-a oferta educațională prevede:
  • 1 clasă cu studiul intensiv al limbii germane
  • 1 clasă cu studiul intensiv al limbii franceze
  • 2 clase cu studiul intensiv al limbii engleze
  1. Conform reglementărilor legale în vigoare, la solicitarea scrisă a părinților, elevii care au frecventat clasa a IV-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” sunt înscriși în clasa a V-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu în anul școlar 2021-2022. Pe locurile rămase libere (o clasă) se pot înscrie elevi de la alte unități școlare.
    În conformitate cu adresa ISJ Iași Nr. 1584/02.03.2021, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași va organiza selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, anul școlar 2021-2022, conform calendarului de mai jos:

Înscrieri: 26 aprilie – 13 mai 2021

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza testarea elevilor constând în 2 probe: limba română și matematică.

Locuri scoase la concurs: o clasă

Desfășurarea probelor de concurs: 15 mai 2021

Afișarea rezultatelor inițiale: 15 mai 2021

Depunerea eventualelor contestații: 17 mai 2021

Rezolvarea contestațiilor: 18 mai 2021

Afișarea rezultatelor finale: 19 mai 2021

Înscrierile se vor putea face exclusiv online, pe adresa de email a școlii (contact@cnmeiasi.ro). Actele necesare sunt certificatul de naștere al elevului, adeverință din care să rezulte că este elev în clasa a IV-a/copie după carnetul de note vizat la zi (primele două pagini) și formular tip (descărcați de aici). Formularul tip, completat și semnat, va fi scanat împreună cu celelalte documente și atașat la mesajul email. Dacă apar probleme tehnice, puteți suna la numărul de telefon/fax 0232/215746, în zilele lucrătoare ale perioadei de înscriere, în intervalul orar 10.00 – 13.00.

Testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Acesta constă în două probe scrise care se vor desfăşura în aceeași zi, sâmbătă, 15 mai 2021, după cum urmează:

10.00-11.00 – Limba română
11.30-12.30 – Matematică

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (45 de minute pentru redactare și 15 minute pentru lectură, transcriere etc.)
Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a.

Programa_română
Programa_matematică

Modele de teste:
Limba romana
Matematica

Procedura operațională pentru desfășurarea testării în condiții de maximă siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare și în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național va fi postată pe site-ul colegiului cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea probelor.