În cadrul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi funcţionează din noiembrie 2005 centrul ECDL nr. 328 care facilitează elevilor obţinerea permisului ECDL Start sau ECDL Complet. Până în prezent aproximativ 200 de elevi ai Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” au obţinut permisul ECDL.

Acest permis poate fi utilizat conform Ordinului 5794/29.10.2009 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru echivalarea probei de competenţe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat astfel: posesorii permisului ECDL Start vor avea pe diploma de bacalaureat menţiunea “utilizator de nivel mediu” iar posesorii permisului ECDL Complet vor avea menţiunea “utilizator experimentat”.

De asemenea, permisul ECDL permite echivalarea unor examene la numeroase facultăţi care au prevăzute în programă cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului, iar datorită recunoaşterii sale pe plan european permisul ECDL poate reprezenta un atu important pentru absolvenţii de liceu care postulează pentru universităţi din străinătate. Datorită pătrunderii tot mai accentuate a utilizării calculatorului în diverse sectoare de activitate, permisul ECDL îşi poate dovedi din nou utilitatea în momentul angajării în domeniul bugetar sau privat.

Obţinerea permisului ECDL Complet presupune promovarea în termen de maxim trei ani a şapte examene corespunzătoare următoarelor module:

  • Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor
  • Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
  • Editare de text
  • Calcul tabelar
  • Baze de date
  • Prezentări
  • Informaţie şi comunicare

Pentru permisul ECDL Start este necesară promovarea în acelaşi interval de timp a patru examene – obligatoriu modulele 2, 3, 7 + un modul la alegerea candidatului.

Fiecare examen are durata de 45 de minute, se desfăşoară cu ajutorul computerului şi constă în 36 de întrebări pentru modulul 1, 24 întrebări pentru modulul 2 şi 32 de întrebări pentru modulele 3-7 (conform programei 4.0). Aceste întrebări pot fi de tip grilă (la modulul 1 – toate) sau pot necesita realizarea în mod interactiv a unor sarcini de lucru (mutare/redenumire fişiere, formatare text, inserare de tabele/imagini/ecuaţii, calcule statistice, realizarea/modificarea unor grafice, rapoarte, interogări, prezentări, căutare de informaţii/navigare pe Internet, utilizarea poştei electronice, etc.). Promovarea unui examen necesită un procentaj de 75% răspunsuri corecte.

Pentru desfăşurarea cursurilor şi a examenelor se utilizează sistemul de operare Microsoft Windows Vista Business (modulul 2), suita Microsoft Office 2007 (modulele 3-6) respectiv Internet Explorer şi Outlook (modulul 7).

Pentru anul şcolar 2011-2012 se percep următoarele taxe (pentru eliberarea cardului de aptitudini, susţinerea examenelor, eliberarea permisului):

  • 450 RON pentru permisul ECDL Start
  • 500 RON pentru permisul ECDL Complet

Înscrierile se fac la: prof. Apetrii Ana, prof. Goriuc Laura, prof. Belei Cristian

Achitarea taxelor se va face la serviciul contabilitate al şcolii – dl. Darie Răzvan.

Informaţii suplimentare: www.ecdl.org.ro, www.dualis.ro, www.test-e.ro

Persoane de contact: prof. Apetrii Ana, prof. Goriuc Laura, prof. Belei Cristian